Hem Inger Sjöberg Mera Liv Vem bestämmer i Ditt liv?   Vad vill du, EGENTLIGEN  Är jag trygg hos dig?

När livet trasslar

är det bra att se på sitt trassel med nya glasögon. I samtalsterapi kan du stiga ur ditt trassel för en stund, se på det med nya linser och få nya perspektiv och insikter.

eller...

när du önskar något mer med ditt liv, att komma vidare, få större självinsikt och kunna styra livet bättre.

Min firma heter Mera Liv, Fo 2393343-6. Genom den erbjuder jag kurser på webben, samtalsterapi och föreläsningar:

 

Är jag trygg hos dig? är en kurs där vi med pennan i handen utforskar våra relationer. Kursen ger verktyg och material för att bygga relationer i den riktning du vill att de ska ta.

Är jag trygg hos dig?

  • ger dig redskap för att inventera dina roller för att se vad som finns bakom rollerna
  • erbjuder kunskap om det sanna -, det negativa -, och det positiva jaget
  • lär dig skilja mellan den uppbyggande och den destruktiva skuldkänslan
  • låter dig utforska din ursprungsfamilj och din ur-identitet
  • lär dig bygga välgörande relationer
  • lär dig skriva kreativt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Är jag trygg hos dig? 

är en skrivande kurs om relationer. Frågan, är jag trygg hos dig?, ligger på ett djupt plan i många av våra viktigaste relationer. Kursen är online och ger byggmaterial för att bygga välgörande relationer.

 

-Samtalsterapi i psykosyntes

Målet med terapin är att komma till större självinsikt, få en större medvetenhet om vem du är och hjälpa dig att kunna styra ditt eget liv utan att vara bunden till inre hinder eller omedvetna rädslor. I terapin kan du identifiera det som hindrar dig att leva fullt ut och bli varse om beteendemönster som begränsar.Terapin fokuserar på det friska i människan och utgår ifrån att hen har allt som behövs i sin egen kärna. Terapin är friskvård. 

Det går att ta hand om det som brustit och gått sönder och möta omötta behov. Det går att bryta gamla mönster och få nya förhållningssätt och mera utrymme att leva på.

I terapin samtalar vi och använder olika kreativa uttrycksformer som ledda visualiseringar, bildarbete, gestaltövningar mm. Om du vill ta tag i ditt liv, hitta din innersta vilja och styrförmåga, förbättra dina relationer och växa som människa så kan samtalsterapi vara något för dig! Läs vad några klienter berätta här

Psykosyntesen ser människan som en helhet med kropp, själ och ande, med vilja, känsla och intellekt. Läs mer om psykosyntesen. 

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen i Finland rf och förbundit mig att följa deras etiska regler. Föreningen har en etisk nämnd och ett fastställt klagomålsförfarande. http://www.psykosyntes.fi. Utbildad av HumaNova utbildning AB: HumaNova.com

-Föreläsningar

Jag håller föredrag om olika teman. Föreläsningarna tar ungefär 1,5 h. Jag anpassar tiden enligt beställarens önskemål. Mina föredrag är upplevelsebaserade och innehåller övningar, reflektion och samtal. Föredragen lämpar sig som föreläsningar på temakvällar i organisationer och föreningar. Läs mer om föreläsningar du kan beställa. Kontakta mig för prisuppgifter och bokning.

 
Föreläsningar:
  • Är du dirigenten i ditt liv?   - eller vem är det som bestämmer?
  • Utvecklande realtioner.
  • Jag vill må bra. Är det möjligt?
  • Länken till mamma.

© Inger Sjöberg  Sekretess